Privacybeleid

Deze website wordt geëxploiteerd door Sirius Media B.V.: De besloten vennootschap Sirius Media B.V.; gevestigd en kantoorhoudende aan De Boelelaan 7 - 4e etage, 1083 HJ Amsterdam, www.siriusmediabv.com, info@clubislive.com, Tel. +31(0)207051300 ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 50227505, btw-identificatienummer: NL822629847B01, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als “Sirius Media B.V.”. Persoonlijke gegevens van gebruikers van Sirius Media B.V. -producten en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Sirius Media B.V. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens:

De eventueel door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Sirius Media B.V. te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen. Beveiliging gegevens: Sirius Media B.V. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Data beveiliging:

Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, hebben we passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de door u verstrekte informatie te beschermen en te beveiligen.

Gebruik van Cookies:

Sirius Media B.V. kan bij het aanbieden van deze website gebruik maken van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Clickgedrag:

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Marketing

Door het verstrekken van persoonsgegevens aan Sirius Media B.V. geeft gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Sirius Media B.V. om deze persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

  1. Om het gebruik van diensten van Sirius Media B.V. te optimaliseren.
  2. Verzenden van nieuwsbrieven en SMS-berichten.
  3. Het opstellen van gebruikersprofielen.

Persoonlijk:

Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Sirius Media B.V. vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Sirius Media B.V. het account beëindigen of opschorten.

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker Sirius Media B.V. direct op de hoogte brengen.

Gegevens van andere Gebruikers:

Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Website beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Website beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.

Wijzigingen:

Sirius Media B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.